Zamonamiz donkixotlari

(Ushbu maqola tugal bo'lmasa-da, konservatizm va liberalizm, radikalizm va reaksionizm, o'ng va so'l siyosiy qarashlar, ta'limotlarning fundamental g'oyaviy iddaolari haqidagi yondashuvimni  muxtasar shaklda ifodalaydi.) Turli davrlarda yashagan avlodlar o‘rtasida qarzdorlik yoki mas’uliyat bo‘lishi mumkinmi? Kelajak avlod oldidagi mas’uliyat, o‘tmish ajdodlar oldidagi qarzdorlik haqida ko‘p gapiriladi. Bu kabi qarzdorlik yoki mas’uliyat moddiy asosga ega emas, biror …

Continue reading Zamonamiz donkixotlari

Advertisements