“Protestant axloqi va kapitalizm ruhi”ni o’qib

“Mehnat qil, boylik orttir, topganingni teja, isrof qilma.” Boylikni rohat-farog‘atda yashash uchun emas, balki yanada boyish uchun orttirish, shu yo‘lda tinim bilmay mehnat qilish, Veber aytmoqchi, “kapitalistik ruh”ning asosini tashkil etadi. “Boylik boylik uchun”, degan falsafa protestantlar bir kunda yaratgan ta’limot emas, albatta. Inson Xudoning roziligini topishi, shafoatga noil bo‘lmog‘i uchun nima qilish lozim? Ana shu masala barcha …

Continue reading “Protestant axloqi va kapitalizm ruhi”ni o’qib

Advertisements